• Gạt mực máy Photo Sharp AR-5316/5320/5520D/5620
  • Thiết bị văn phòng Bảo Phong
  •  

Gạt mực máy Photo Sharp AR-5316/5320/5520D/5620

Danh mục: Linh kiện máy Photo Sharp | Tình trạng: Còn hàng
350.000
Gọi 0965 357 838 để được trợ giúp

Loại linh kiện: Gạt mực máy Photocopy Sharp

Mã gạt: UCLEZ0009QSZZ

Loại máy sử dụng:

Máy Photocopy Sharp AR-5316

Máy Photocopy Sharp AR-5320

Máy Photocopy Sharp AR-5015

Máy Photocopy Sharp AR-M160

Máy Photocopy Sharp AR-M160

Máy Photocopy Sharp AR-M161

Máy Photocopy Sharp AR-M163

Máy Photocopy Sharp AR-M201

Máy Photocopy Sharp AR-M205

Máy Photocopy Sharp AR-M206

Máy Photocopy Sharp AR-5516N

Máy Photocopy Sharp AR-5520N

Máy Photocopy Sharp AR-5516D

Máy Photocopy Sharp AR-5520D

Máy Photocopy Sharp AR-5618

Máy Photocopy Sharp AR-5618S

Máy Photocopy Sharp AR-5618N

Máy Photocopy Sharp AR-5618D

Máy Photocopy Sharp AR-5620D

Máy Photocopy Sharp AR-5623

Máy Photocopy Sharp AR-5623S

Máy Photocopy Sharp AR-5623D

Máy Photocopy Sharp AR-5623N

Dung lượng: 50.000 trang

Máy in Việt nam

Máy in Việt nam

0961 227 133

x