• Gạt mực máy photo Sharp AR-5127/M236/M318/6020D
  • Thiết bị văn phòng Bảo Phong
  •  

Gạt mực máy photo Sharp AR-5127/M236/M318/6020D

Danh mục: Linh kiện máy Photo Sharp | Tình trạng: Còn hàng
350.000
Gọi 0965 357 838 để được trợ giúp

Loại linh kiện: Gạt mực máy Photocopy Sharp

Mã gạt: UCLEZ0011QSZZ

Loại máy sử dụng:

Máy Photocopy Sharp AR-6020

Máy Photocopy Sharp AR-6020D

Máy Photocopy Sharp AR-6020N

Máy Photocopy Sharp AR-6020NR

Máy Photocopy Sharp AR-6023

Máy Photocopy Sharp AR-6023D

Máy Photocopy Sharp AR-6023N

Máy Photocopy Sharp AR-6023NR

Máy Photocopy Sharp AR-6026

Máy Photocopy Sharp AR-6026N

Máy Photocopy Sharp AR-6031

Máy Photocopy Sharp AR-6031N

Máy Photocopy Sharp AR-6031NR

Máy Photocopy Sharp AR-5726

Máy Photocopy Sharp AR-5731

Máy Photocopy Sharp MX-M260N

Máy Photocopy Sharp MX-M310N

Máy Photocopy Sharp MX-M264

Máy Photocopy Sharp MX-M314

Máy Photocopy Sharp MX-M354

Máy Photocopy Sharp AR-5127

Máy Photocopy Sharp AR-M235

Máy Photocopy Sharp AR-M236

Máy Photocopy Sharp AR-M275

Máy Photocopy Sharp AR-M276

Máy Photocopy Sharp AR-5625

Máy Photocopy Sharp AR-5631

Máy Photocopy Sharp AR-M258

Máy Photocopy Sharp AR-M318

Dung lượng: 50.000 trang

Máy in Việt nam

Máy in Việt nam

0961 227 133

x