Thiết bị ngân hàng, siêu thị

Công ty Bảo Phong cung cấp các thiết bị sử dụng trong ngân hàng, siêu thị như máy đọc mã vạch sản phẩm, ngăn kéo đựng tiền, màn hình bán hãng của các thương hiệu nổi tiếng như: Xprint, Ecoprint, Zebex....

Thuộc tính sản phẩm
Mức giá
Phân loại
Hãng sản xuất

Sắp xếp :

Máy đọc mã vạch đa tia Symble SB-3180
Máy đọc mã vạch Zebex z3191LE
Máy đọc mã vạch Zebex Z3151HS
Máy đọc mã vạch Zebex Z3190
Máy đọc mã vạch Datalogic QW-2120
Máy đọc mã vạch Zebex -3220
Máy đọc mã vạch Symble SB-1358
Đầu đọc mã vạch Symble SB-1258
Máy đọc mã vạch 1D Zozo Z2400
Máy đọc mã vạch 1D Pos 7610
Máy đọc mã vạch Ecoprint Pos 7620
Máy đọc mã vạch cố định 2D SC B003
Máy đọc mã vạch cố định 1D SC-B003
Máy đọc mã vạch 2D SC 1202
Máy đọc mã vạch 1D SC 6900
Máy đọc mã vạch 1D SC 2013
Máy đọc mã vạch 1D SC 760
Máy đọc mã vạch 1D SC 1202
Máy đọc mã vạch 1D SC750
Máy bán hàng cảm ứng HTPos- T15EX
Màn hình cảm ứng HTP T15
Màn hình cảm ứng Hugo T17A
Màn hình cảm ứng Hugo T15A
Máy in hóa đơn, mã vạch Honeywell PD43
Máy in mã vạch Honeywell PC42T
Máy đọc mã vạch Honeywell Vuquest 3320G
Máy đọc mã vạch 2D Honeywell HH660
Máy đọc mã vạch Honeywell 1D 1452G

Máy in Việt nam

Máy in Việt nam

0987 854 135 0965 357 838

x