Giấy in hai mặt

Giấy in màu 2 mặt là loại giấy bề mặt mờ, phẳng lỳ và hơi sần, không có cảm giác bóng, ... thường dùng in brochure, poster có khả năng chống thấm, hút mực

Thuộc tính sản phẩm

Sắp xếp :

Giấy yongli 260g ganh bóng 1 mặt khổ A3
Giấy yongli 230g ganh bóng khổ A3
Giấy yongli 230g ganh bóng khổ A4
Giấy phấn Yongli 140g 2 mặt khổ A3
Giấy phấn Yongli 140g 2 mặt khổ A4
Giấy Yongli 250g in card trơn khổ A4
Giấy Yongli 230g in card trơn khổ A3
Giấy Yongli 230g in Card trơn khổ A4
Giấy couche Yongli 300g mờ khổ A3
Giấy coucheYongli 300g mờ khổ A4
Giấy couche Yongli 280g mờ khổ A3
Giấy couche Yongli 280g mờ, khổ A4
Giấy couche Yongli 260g mờ khổ A3
Giấy couche yongli 260g mờ khổ A4
Giấy couche Yongli 230g mờ khổ A3
Giấy couche Yongli 230g mờ khổ A4
Giấy couche Yongli 160g mờ khổ A3
Giấy couche Yongli 160g mờ khổ A4
Giấy couche 300g bóng loại A khổ A3
Giấy couche 260g bóng loại A khổ A3

Máy in Việt nam

Máy in Việt nam

0987 854 135 0965 357 838

x