Giấy in ảnh

Là giấy in có thể in 1 mặt hoặc cả 2 mặt bóng. Khi in ra chất lượng hình ảnh sắc net. Giấy càng có nhiều chất phủ mịn hình ảnh càng lên đẹp

Thuộc tính sản phẩm

Sắp xếp :

Giấy ảnh đề can 150g khổ A3
Giấy ảnh photo đề can 150g khổ a4
Giấy ảnh cao cấp RC Yongli 260g khổ A3
Giấy ảnh Yongli 135g loại A khổ A3
Giấy ảnh Yongli 135g loại A khổ A4
Giấy ảnh Yongli 115g loại A khổ A3
Giấy in ảnh Yongli 115g loại A khổ A4
Giấy ảnh Yongli 230g loại A khổ 5R
Giấy ảnh 230g loại thường khổ A4
Giấy in ảnh Yongli 230g loại A khổ A3
Giấy ảnh Yongli 230g loại  A khổ A4
Giấy ảnh Yongli 210g Loại A khổ 5R
Giấy ảnh Yongli 210g loại A khổ A4
Giấy ảnh 210g thường khổ A4
Giấy ảnh Yongli 180g loại A khổ A3
Giấy ảnh  YongLi 180g Loại A khổ A4

Máy in Việt nam

Máy in Việt nam

0987 854 135 0965 357 838

x