Giấy in màu một mặt

Là giấy in 1 lớp như giấy in bình thường hoặc bóng, lớp phía sau phủ hóa chất hoặc xù mực không thể thấm vào giấy hoặc in không rõ nét

Thuộc tính sản phẩm

Sắp xếp :

Máy in Việt nam

Máy in Việt nam

0987 854 135 0965 357 838

x