Giấy ép Plastic

Công ty Bảo Phong cung cấp giấy ép Plastic các khổ giấy, nhiều định lượng khác nhau. Quý khách mua hàng số lượng vui lòng ibox hoặc gọi trực tiếp

Thuộc tính sản phẩm

Sắp xếp :

Giấy ép Plastic CP6 khổ 220 x 315mm
Giấy ép Plastic  CP6 5C khổ 300x200mm
Giấy ép Plastic CP6 4C khổ 310 X 220mm
Giấy CP3 3.5C khổ 300 x200mm
Giấy ép Plastic CP6 70Mic khổ 310 X 220mm
Giấy ép Plastic Cp6 60Mic khổ 310 x 220mm
Giấy Cp3 khổ 160 x 225mm
Giấy ép Plastic CP2 5R khổ 220 x 160mm
Giấy ép Plastic Cp 125mic khổ 77 x 113mm
Giấy ép Plastic CP1 2R khổ 66 x 96mm

Máy in Việt nam

Máy in Việt nam

0987 854 135 0965 357 838

x