Giấy cuộn

Giấy in cuộn là dòng giấy được sử dụng cho các dòng máy in nhận giấy dài hơn so với chiều dài khổ A3. Giấy được sử dụng in bản vẽ, công trình...

Thuộc tính sản phẩm

Sắp xếp :

Giấy cán bóng/mờ khổ 1,52 x 50m
Giấy cán bóng/mờ khổ 1,27 x 50m
Giấy cán bóng /mờ khổ 1,07 x 50m

Máy in Việt nam

Máy in Việt nam

0987 854 135 0965 357 838

x